Księgowość w firmie

Księgowość w firmie

 

Księgowość to nie tylko śledzenie, chociaż wiele osób błędnie uważa, że tak jest. Księgowość to proces rejestrowania, klasyfikowania i podsumowywania transakcji finansowych w celu dostarczenia informacji przydatnych do podejmowania decyzji biznesowych. Księgowość, lub po prostu mówiąc, jest językiem dla biznesu.

Księgowość jest niezbędna dla wszystkich firm. Księgowość jest wykorzystywana przez firmy nastawione na zysk do podejmowania decyzji o tym, jak alokować zasoby w celu maksymalizacji zysków. Organizacje non-profit wykorzystują rachunkowość do podejmowania decyzji o tym, jak alokować zasoby, aby realizować swoje misje.

Są trzy główne typy: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Bilans jest ujęciem aktywów i pasywów firmy w jednym punkcie jej historii. Rachunek zysków i strat przedstawia przychody i koszty firmy w danym okresie czasu. Raport z przepływów pieniężnych pokazuje wpływy i wypływy pieniężne firmy w danym okresie czasu.

Rachunkowość jest ważna, ponieważ dostarcza informacji, które są przydatne w podejmowaniu decyzji biznesowych. Księgowość jest językiem biznesu, który umożliwia przedsiębiorstwom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących miejsca alokacji zasobów. Istnieją trzy rodzaje sprawozdań finansowych. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych są głównymi z nich. Każdy rodzaj oferuje różne informacje, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących alokacji zasobów. 

https://bz-consulting.pl/